Regler/retningslinjer for tildeling av fortjenestemedaljerNorges Kaninavlsforbund

 

1) Medaljer utdeles i to grader: Sølv og gull, samt også «nål med krans».

2) Nye Retningslinjer for dette  er under utarbeidelse.