Dommere i NKF

Aktive dommere i Norge, pr 21/2-20

DOMMER
ADRESSE
DOMMERBOKSTAV
Bjørn Egeland
Sandnes
E (ny)
Bjørn Petter Åsheim
Sarpsborg
T
Gullik Klepaker
Larvik
X
Jan Erik Baller
Sarpsborg
L
Johnny Lyshaug
Askim
Y
Odd Einar Lundervoll
Jæren
Z
Per Egil Hagen
Trøndelag
P
Snorre Jacobsen
Trøndelag
R
Sturle Skeidsvoll
Bergen
M
Svein Clausen
Skien
I
Svein Lundgren
Lørenskog
F
Tor Gillerholtmoen
Brummundal
A
Tormod Saue
Drammen
H
Kjell Helge Jåtun
Jæren
U
Roger Skjølsås
Maura
K
Sindre Bergsagel
Hundvåg
S