Velkommen som medlem i Norges Kaninavlsforbund

Er du interessert i kaniner?
Vil du bli med i et organisert kaninmiljø?

– Da håper vi i Norges Kaninavlsforbund at du finner det interessant og vi ønsker alle velkommen som medlem i et aktivt kaninmiljø. Enten du har én kanin, eller flere, er ikke det av betydning. Våre 30 lokale foreninger er spredd rundt om i landet. Disse har medlemsmøter, arrangerer utstillinger og mange andre aktiviteter.

Medlemmene finnes i alle aldersgrupper. Når du blir medlem i en lokal forening, går du også inn i NKFs register. Da vil du få tilsendt medlemsbladet «Tidsskrift for Kaninavl», som utgis med 8 nummer i året. Her vil du finne forskjellige artikler og bilder, som for eksempel: Presentasjon av kaninraser. Tips om fôring og stell. Du kan se og lese om hvordan andre kaninoppdrettere har det, du vil da få et innblikk i kaninstaller og burtyper, samt mange andre nyttige råd.

Som medlem kan du bli med på alle våre utstillinger og hoppekonkurranser rundt om i landet. Dine kaniner blir bedømt av våre autoriserte dommere, og blir registrert/stambokført. Ta kontakt (per telefon, brev eller e-post, se vår liste over kontaktpersoner), så vil du få mer informasjon, og få vite om nærmeste lokalforening.

Du kan også kontakte din lokalforening direkte for å melde deg inn.

Norges Kaninavlsforbund er også på Facebook og kan kontaktes der.

Ny medlem? Vi ønske også deg med oss? Sjekk ditt lokallag for kotaktinformasjon og hvordan du melde deg inn.

Direktemedlem kan du bli ved å sette inn kontigent på 650 kr til NKFs kontonummer: 5104 05 16763 
Merk med navnet medlemsskapet gjelder

NKFLogo