Spesial-Klubber

KLIKK PÅ SPESIAL-KLUBBENE UNDER FOR Å LESE MER OM DE ENKELTE

Alaska og Havana-klubben

Leder: Gullik Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng,tlf. 480 55 761.     e-post:  [email protected]
Sekretær/red: Affe Hedlund,  e-post:  [email protected]
Kass.: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97
Kontingent kr 150,- pr år, innbetales til kontonr.: 0530 1866110

Dvergkaninklubben

Leder: Jarluf Lomeland, tlf. 405 53 927 [email protected]
Sekr.: Arild Netland, tlf. 916 39 782
Kontingent kr 150,-  (fam. kr 50) – Betales til konto nr  05303462173

Norges Kaninhoppforening

Leder: Mona Sevlejordet, tlf. 95839136
Sekretær: Tonje Engen
Kasserer: Berit Irene Aakeberg Dahlby, mobil 95067455
NB: All e-post skal gå til flg.:  [email protected]
Betaling av gårdsnavn og hoppebøker til: konto 0538 19 09753
Hjemmeside: www.kaninhopping.no

Norsk Vedderklubb

Leder: Jonny Kirkebirkeland. Tlf. mobil 932 08 052
e-post adresse [email protected]
Sekretær: Kristin Berg.  Tlf. mobil 481 14 973
e-post:  [email protected]
Kasserer: Elin Stangeland.   Tlf. mobil 915 59 244
Kyrkjevegen 271, 4325 Sandnes.  e-post: [email protected]
Kontingent kr 250  fam kr 70    konto:  3250 26 57452

Raselag for Trønderkanin

Leder: Odd Magne Løset,  tlf: 99574047,
e-post: [email protected]
Kasserer: Frida Tove Meland, tlf: 90585209
e-post: [email protected]

Sekretær: Margot Fiske Hokstad, tlf: 926 10 307,
e-post: [email protected]
Kontingent kr 100.-   betales til kontonummer: 9365 26 36762 (merk med navn og adresse)