Regler/retningslinjer for tildeling av fortjenestemedaljerNorges Kaninavlsforbund

 

1) Medaljer utdeles i to grader: Sølv og gull, samt også «nål med krans».

 

2) Søknad:
Skriftlig søknad om tildeling av medalje må sendes Forbundsstyret 2 måneder før ønsket tildeling. Søknaden bør komme fra en forening/fylkeslag/klubb/gruppe, men kan også innsendes fra et enkeltmedlem. I søknaden må det fremgå riktige opplysninger, om hvor lenge vedkommende har vært medlem og hvorfor det søkes om medaljetildeling. Forbundsstyret behandler søknaden og har rett til å avslå denne uten nærmere begrunnelse. Uansett utfall, får alle søknader skriftlig tilbakemelding.

 

3) NKFs Sølvmedalje:
kan av Forbundsstyret tildeles et medlem som har hatt medlemskap i Norges Kaninavlsforbund i minimum 10 år, og som har utført et særdeles godt arbeide for kaninsakens fremme i foreninger, fylkeslag, Forbundets styre, andre tillitsvalg innen Forbundet, spesialklubber, dommergruppe eller andre. Forbundsstyret kan også tildele sølvmedalje til personer som ikke er medlem i NKF, men som har ytet kaninsaken anerkjent støtte.

 

4) NKFs Gullmedalje:
kan av Forbundsstyret tildeles et medlem som har hatt medlemskap i Norges Kaninavlsforbund i minimum 15 år, som har blitt tildelt sølvmedalje minimum 5 år tidligere, og som har utført et særdeles godt arbeide for kaninsakens fremme i foreninger, fylkeslag, Forbundets styre, andre tillitsvalg innen Forbundet, spesialklubber, dommergruppe eller andre. Forbundsstyret kan også tildele gullmedalje til personer som ikke er medlem i NKF, som er tildelt sølvmedalje minimum 5 år tidligere og som har ytet kaninsaken anerkjent støtte.

 

5) NKFs Nål med krans:
kan av Forbundsstyret tildeles et medlem/person som ikke oppfyller de nevnte krav i punkt 3 eller 4 (hvis dette eventuelt i så tilfelle ønskes, må det fremgå av søknaden).

 

6) Disse regler er vedtatt/endret på Forbundsstyremøte, 19. september 2008 og gjelder inntil eventuelle endringer finner sted.