Regler/retningslinjer for tildeling av fortjenestemedaljerNorges Kaninavlsforbund

 

1) Medaljer utdeles i to grader: Sølv og gull, samt også «nål med krans».

2) Utdelingene er satt på hold av NKF sitt styret. Saken skal tas opp i neste styremøte.