Lokalforeninger

KLIKK PÅ FORENINGEN UNDER FOR Å LESE MER OM DE ENKELTE

Askim og omegn Kaninavlsforening

Leder: Johnny Lyshaug, Elvestadv. 964, 1827 Hobøl,
tlf. mobil 482 99 553,   e-post: jlyshaug@online.no
N.leder: Harry W. Nielsen, 1860 Trøgstad,  mobil 908 74 911
Sekretær: Svein Kamfjord,
tlf. 930 30 423,   e-post: kamfjord1@gmail.com
Kass.: Kjell Jørgenrud, Kirkev. 5, 1820 Spydeberg, tlf. 911 41 100
e-post:  kjjoerg@online.no
Møte 1. mandag i måneden (ikke juni, juli og august)
Folkenborg Museum, Narvestadveien 7, 1850 Mysen, kl 19.00.

Bergen og omland Kaninavlslag

Leder: Sturle Skeidsvoll, Hundvinvegen 24, 5956 Hundvin
Tlf.  977 01 367    E-post:  sturle.skeidsvoll@gmail.com
Sekretær: Karl Martin Fjell, tlf 909 81 596
e-post:   karl.m.fjell@gmail.com
Kass.: Marita Tørset,  tlf 997 93 020
e-post:   marita@langedalen.com Konto nr.:  3625 87 09378
hjemmeside: http://www.bergenkanin.com + Facebookside
Bergen og omegn Kaninhoppere:
Annette Floen, tlf. 924 20 607   e-post: nettemoren@yahoo.no

Drammen og omegn Kaninavlsforening

Leder: Cato Smørgrav,  3330 Vestfossen,  tlf. 986 59 635
Nestleder: Thormod Saue, tlf. 900 90 472. E-post: thsaue@online.no
Sekr./Kass.: Kaare Midtun.  Tlf. 907 54 648.  E-post: kamt@cowi.no

Grenland Kaninavlslag

Leder: Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 415 08 588.
e-post:  enghterje@hotmail.com
Sekretær: Svein Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien
tlf. 905 30 742    e-post:  svein@sveinclausen.no
Kass.: Line Margareth Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien

Haugaland Kaninalslag

Leder:  Hilde Narheim, 5550 Sveio.  Mobil: 907 57 302
Nestleder: Arvid Langelandsvik, 5550 Sveio.  Mobil: 458 09 023
Kasserer: Torbjørn Frøland, 5563 Førresfjorden. Mobil: 959 89 824
Sekretær: Roger Lie, 5517 Haugesund.  Mobil: 466 90 020
Styremedlem: Odd Einar Svendsen /  Venche Frøland
Hoppekontakt: Nina Fagerland.   e-mail: hokh14@hotmail.com
E-post, bruk denne:  haugalandkaninalslag@gmail.com

Indre Østland Kaninavlslag

Leder: Ivar Østli, Nordre Ålsvegen 334, 2750 Gran,
tlf. 61 33 17 76, mobil 911 82 745,  e-post: i.oestli@online.no
Nestl.: Silje Cathrine  Tellefsen.  Tlf. 952 96 099
e-post:  tellefsgaards@gmail.com
Sekretær: Elina Jokinen, mobil 476 58 021.
e-post:  ellujokinen@hotmail.com
Kasserer: Hege Spjelkavik.  Tlf. 942 78 077
e-post:  egge_cool@hotmail.com
Kontonr.: 1506 21 26938

Jæren og Sandnes Kaninalslag

Leder: Arild Gundersen.   Tlf.  992 44 614
E-post:  arild.gundersen@aarbakke.no
Sekr./nestl.: Svein Ødegård, Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
Tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15.  E-post: sveinodegard@lyse.net
Kasserer: Svein Erik Tønnesen.    Tlf. 473 78 523
e-post: sveinerik.tonnesen@outlook.com     Kontonr.: 32905416382
Møte: 1900-huset, Bryne, kl. 19.00, den 1. mandag i måneden.
Hjemmeside:  Vi holder oss oppdatert på facebook

Kragerø Kaninavlslag

Leder: Roar Welton Jacobsen, Frydensborgv. 12A, 3772 Kragerø Tlf. 973 78 242

Nestleder: Victoria Amalie Jacobsen. Tlf. 905 30 118

Kasserer: Nancy Nilsen, Frydensborgveien 12A, 3772 Kragerø Tlf. 992 26 733

Sekretær: Camilla Kristoffersen, Symreveien 23 A, 3772 Kragerø Tlf. 901 55 046 E-post sendes til: kragerokaninavlslag@hotmail.com

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag

Leder: Anne Mette Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng,
tlf. 976 76 120.      e-post:  amklepaker@hotmail.com
Nestl.: Gullik Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng.
Mobiltlf. 480 55 761
Kass.: Arne Andersen, Anemonev. 2, 3268 Larvik, mobil 477 16 343
e-post:  haneholmen@hotmail.com          Konto nr.: 2540 21 06959
Sekr.: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97
e-post:  ro-lud@online.no

Møre og Romsdal Kaninalslag

Leiar: Stian André Moldskred, 6060 Hareid,  tlf. 470 29 354
e-post: stianmoldskred@gmail.com
Nestleiar/Sekretær: Bjarne Øygard, 6265 Vatne,  tlf. 950 20 982
e-post:  bjarne.oygard@mimer.no
Kasserar: Knut Are Sundgot,  6065 Ulsteinvik,  tlf. 917 72 340
e-post:  knut.are.sundgot@tussa.com

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening

Leder: Snorre Jacobsen, tlf. 906 43 876, e-post:  sn-j@online.no
N.leder: Jonette S. Myrbostad, tlf. 40389423  jonettes@hotmail.com
Sekretær: Per Kløvstad, tlf. 412 35 553   e-post: kloevst@online.no
Kasserer: Iren Storli, tlf. 926 06 467    e-post: iren.storli@gmail.com

Oslo og Akershus Kaninavlsforening

Leder:  Arild Rønning, Fuglefjellv. 96, 2150  Årnes, tlf. 980 09 949
e-post:  arild57@outlook.com
Nestleder: Dag Larsen, Nikevegen 265, 2160 Vormsund
Sekretær/hoppekontakt: Jorunn Egner,  tlf.  924 48 477
e-post:  jorunn_trampe@hotmail.com
Kass.: PåI-Eirik Iversen, Mellandsveien 121,  2223 Galterud
tlf.  950 85 174.   e–post: paal@aurskog-regnskapskontor.no
Hjemmeside:  www.oslokaf.no

Rogaland Kaninalslag

Leder: Arild Netland, tlf. 916 39 782.  e-post:  anetland@equinor.com
Nestl.: Magnor Ølberg,  tlf. 51 65 19 82,  mobil:  405 25 830
Sekr.: Bjørn Egeland,  tlf. mobil:  970 66 450
e-post: bjorn.egeland@lyse.net
Kasserer: Hilde Krogedal,  4353 Klepp st.,   tlf. 950 50 254
e-post: hilde@kleppnett.no    kontingent-konto:  3204 07 02406
Hopping: Helene Løining Bårdsen,   helenelbaardsen@hotmail.com
Tlf. 978 20 866        rkhopping@hotmail.com
Møter 2. mandag i mnd, Statoil, kl 19.00   (ikke juni-juli-august)
Hjemmeside:  Vi holder oss oppdatert på facebook

Sarpsborg Kaninavlsforening

Leder: Bjørn Petter Åsheim,  Vollheim, 1730 Ise,  tlf.  916 27 825.
e-post:  bjoaash2@online.no
Nestl.: Espen Sand, tlf. 922 18 337.
e-post: espen.olaf.sand@fredfiber.net
Sekr.: Synnøve Hermansen, tlf. 476 17 632
e-post:  rsynnh@sarpsborg.net
Kass.:  konto-nr.: 1090.18.59715
All post sendes leder. Møter: 1. onsdag i mnd. (ikke juli/aug.)
Sørlietorget i 2 etg., over Harley Davidsonbutikk, kl 18.

Sogn og Fjordane Kaninavlslag

Leiar:  Anne Berit Sæbø, Smådalen, 6817 Naustdal. Tlf: 950 19 601
e-post:  anneberit1988@hotmail.com
Nestleiar: Oddmund Veka, 6985 Atløy,  e-post: oddm-ve@online.no
Kasserar: Øystein Osland, Røysekattv. 1, 6973 Sande i Sunnfjord,
tlf. 416 86 449     e-post: oysteinosland@hotmail.no

Sørlandets Kaninavlslag

Leder: Bente Torland.  Mobil 915 63 172 e-post: skjato@online.no
Nestleder: Siw Thu, Kjennaveien 20, 4818 Færvik
tlf. 992 28 512,   e-post: siwkv@online.no
Sekretær: Marianne Wernersen, tlf. 948 40 745
e-post: caniveloci@gmail.com
Kasserer: Otto Torland, Gamlevegen 15, 4885 Grimstad
St.m.: Henrik Erlandsen, e-post:  henrikerlandsen@hotmail.com
møter: første mandag i måneden i Sør Amfi Arendal,  kl 18.30
Hjemmeside: http://sorlandets.webs.com

Trøndelagen Kaninavlsforening

Leder: Kristin Berg, Hauka, 7288 Soknedal, tlf. 481 14 973
e-post:  rbkfrode_fan@yahoo.no
Nestl.: Robert Gabrielsen Selsbakkvegen 49B, 7027 Trondheim
Tlf:  958 93 397 e-post: robertgabrielsen@yahoo.no
Kasserer: Kine Buøy Antonsen, Anders Hovdens v. 34, 7224 Melhus
tlf. 482 86 951,  e-post: kinebuoy@online.no
Sekretær: Margot Fiske Hokstad, Skjefstadbakkan 134,
7089 Heimdal.   Tlf. 926 10 307,  e-post: marho@trondelagfylke.no
Besøk vår hjemmeside på: http://www.trondelagen.cow.no
Kaninhopping: Gauldal Hoppeklubb gauldalhk@hotmail.com

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening

Leder/sekr.: Dagfinn Johansen,  Tinghaugveien 100,  3175 Ramnes.
Tlf. mobil 90 19 19 11.  e-post: ingrjoh2@online.no
Kasserer: Ingrid Johansen, 3175 Ramnes.  Tlf. mobil  905 90 341
e-post: ingrjoh2@online.no