Nyheter

Standar endringer

Det er vedtatt små endringer i standarden for 6 raser fra 1. oktober 2019.  Alle vedtak er basert på søknader fra oppdrettere av rasene. Løvehode…
Svein Ødegård
september 11, 2019
Nyheter

Svindelforsøk

Flere lag/ foreninger melder nå om svindelforsøk mot dei. Det ser ut som leder i foreningen sende mail til kasserer, der leder ber om å…
Svein Ødegård
august 21, 2019
Nyheter

God sommer

Vi vil ønske dere alle en riktig god sommer. Men husk at dyra ikke tar ferie, og trenge like mye stell gjennom sommerukene som ellers…
Svein Ødegård
juli 11, 2019