Nyheter

MEDLEM for 2021

Vi er nå “godt” inne i et nytt år og minner om kontingentinnbetaling. Dere som ikke har foretatt innbetaling, ta kontakt med kasserer i ditt…
Svein Ødegård
februar 2, 2021