KONKURANSEN ÅRETS UTSTILLER. OBS:nye regler ifra jan 2018

 

Konkuransetiden:Fra første utstilling etter LU/NM og til og med LU/NM året etter.

Utstillerne må være medlemmer i Norges Kaninavlsforbund.

Alle utstillingene må være åpne og annonsert i Tidsskrift for kaninavl.

Klubb/registrering/eller spesialutstillinger teller ikke.

Heller ikke konkuranse i KL.C voksne hanner eller hunner på LUU/NM.

Det konkureres i kl A-B og L.

 

Arrangør har ansvar for og sende resultat til sportsutvalget innen 7 dager

Etter avholdt utstilling.

 

Vinneren av konkuransen får premie overlevert ved LU/NM det påfølgende året.

Resultatene føres fortløpende i TK.

 

For og oppnå poeng i konkuransen må kaninene ha oppnådd minst,

KL A og B.280 POENG.

KL L,374,5 POENG.

Enkeltdyr 94 poeng

 

POENGFORDELING I KLASSE A OG B:

Nr 1.Gir 12 poeng.

Nr 2 Gir 09 poeng.

Nr 3.Gir 06 poeng.

Nr 4,Gir 03 poeng.

Nr 5 Gir 01 poeng.

BIS gir 05 poeng og BIM gir 03 poeng.

 

Poengfordeling i KL .L.

Nr 1.Gir 24 poeng.

Nr 2.Gir 18 poeng.

Nr 3.Gir 12 poeng.

Nr 4.Gir 06 poeng.

Nr 5.Gir 02 poeng.

BIS gir 05 poeng og BIM gir 03 poeng.

 

LUU/NM og LU/NM.

Nr 1 Gir 40 poeng.

Nr 2 Gir 30 poeng.

Nr 3 Gir 25 poeng.

Nr 4 Gir 20 poeng.

Nr 5 Gir 15 poeng.

Nr 6 Gir 12 poeng.

Nr 7 Gir 09 poeng.

Nr 8 Gir 06 poeng.

Nr 9 Gir 03 poeng.

Nr 10 Gir 01 poeng,

BIS gir 10 poeng og BIM gir 05 poeng.

Hvis poenglikhet ved konkuransens slutt,vinner den med flest 1,plasser.

 

Disse nye regler i konkuransen Årets utstiller gjelder fra 1 Januar 2018.

 

Åretsutstillere igjennom tidene