Medlemsressurser

Medlemsverving

By mars 4, 2018 No Comments

Medlemsverving

1.  Medlemmer i NKF som selger kaniner til en kjøper uten medlemskap i NKF, kan ved å innbetale 100 kr til NKF verve kjøper som medlem på vanlig vilkår (kjøper må ikke ha vært medlem de siste 5 år).
2. Fyll ut nedenstående skjema med kjøpers:
Navn, adresse og lignende, samt kaninens rase, ørenummer, kjønn. Det presiseres at kjøperen ikke er forpliktet til å fortsette medlemskap etter prøveperioden. Medlemskap avsluttes automatisk hvis medlemmet ikke betaler ny årskontingent.
3. Skjema undertegnes av kjøper og selger, og sendes til e-post:  [email protected]
Beløpet settes inn på NKFs konto nr.:   5104.05.16763
Forbundssekretær tilsender velkomstpakke og gir rette lokalforening beskjed om å ta kontakt med kjøper.
4. Hvis kjøperen fortsetter sitt medlemskap etter prøve-året, returneres 100,- kroner til selger.
Nytt medlem innmeldes:
Navn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postnr- /sted:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-post:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlf.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kanin:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        nr:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
selger:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   kjøper:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18medlemsverving

 

Leave a Reply